Krajowy Zarząd KZZPMLD
 • Przewodnicząca - Iwona Kozłowska
 • I-sza wiceprzewodnicząca - Paulina Szubińska
 • II-ga wiceprzewodnicząca - Magdalena Rudzińska - Borkowska
 • Sekretarz - Agnieszka Gierszon
 • Skarbnik - Ewa Trojak
 • Członkowie Zarządu - Jacek Sulich
                                 - Matylda Kłudkowska

   

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA KZZPMLD

 • Justyna Cofta
 • Małgorzata Król
 • Anna Miszczuk-Fabiszewska