Kontakt

 

Siedziba:

Krajowy Związek Zawodowy
Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
02-798 Warszawa, ul. Kabacki Dukt 14/51

 sekretariat@kzzpmld.pl

 

Kontakt z członkami Krajowego Zarządu KZZPMLD

Przewodnicząca - Iwona Kozłowska                                                                         

tel. +48 661 942 424

I-sza wiceprzewodnicząca - Wiesława Mrugowska - Buda 
 

II-ga wiceprzewodnicząca - Magdalena Rudzińska - Borkowska        

Sekretarz - Jacek Sulich                                         

tel. +48 661 972 424

Skarbnik - Beata Dziedzicka                                    

Członek Zarządu - Ewa Marcinkowska                                       

Członek Zarządu - Stanisław Kowalski