Aktualności

Opinia KZZPMLD

09.07.2012

Opinia KZZPMLD dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędącyc

odnosnik