Aktualności

Spotkanie w MZiOS

03.03.2011

Szanowni Państwo, w dniu 11.02.2011 roku w Warszawie odbyło się spotkanie
Zarządu Głównego Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych
Laboratoriów Diagnostycznych z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyli:

Andrzej Śliwowski - Przewodniczący KZZPMLD

Stanisław Kowalski - I wiceprzewodniczący KZZPMLD

Anna Miszczuk-Fabiszewska - II wiceprzewodniczący KZZPMLD

Iwona Kozłowska - sekretarz KZZPMLD

Andrzej Włodarczyk - Podsekretarz Stanu w MZ

Jakub Bydłoń - Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego

Tomasz Kulepa- Departament Ubezpieczeń

Edyta Kramek - Naczelnik Wydziału Kształcenia Innych Zawodów Medycznych

Pani Chmielewska -Departament Nauczania

Henryk Owczarek - Ekspert Merytoryczny przy MZ ds. Diagnostyki
Laboratoryjnej


Na spotkaniu przedłożono pismo KZZPMLD kierowane do Minister Zdrowia Ewy
Kopacz. Celem spotkania było poznanie stanowiska MZ w sprawach ważnych dla
naszego środowiska.

Szczegółowe informacje ze spotkania zostały rozesłane Przewodniczącym ZOZ
KZZPMLD.


Zarząd Główny

pobierz treść pisma