11 lis 2018

2018.11.11 WYNIKI ANKIETY na temat ZAROBKÓW w LABORATORIACH medycznych

0
Szanowni Państwo,
zgodnie z obietnicą przedstawiamy wyniki przeprowadzonej przez nas w dniach 06.11-10.11.2018 ankiety na temat zarobków w laboratoriach.
Wszystkim spośród aż 3436 osób, które odpowiedziały na nasze pytania dziękujemy, a poniżej przedstawiamy refleksje, do których doprowadziła nas analiza wyników.
1) Zastanawiający w świetle stosowania w praktyce zapisów wynikających z Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 jest fakt, że aż ponad 35% diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację zarabia poniżej 3099 zł. Pozwala to domniemywać, że w przypadku tej grupy zawodowej zapisy Ustawy z dn. 8 czerwca 2018 nie są realizowane w praktyce przez dyrektorów szpitali, jako że grupa ta docelowo już za rok powinna zarabiać min. 4095 zł.
 
2) Na pewno nie zaskoczy Państwa informacja, że jedyny diagnosta laboratoryjny bez specjalizacji, zarabiający powyżej 5000 zł brutto zwierzył się w ankiecie, że pracuje w innej branży.
 
3) Ciekawostką jest, że w przypadku biorących udział w ankiecie osób posiadających wyższe wykształcenie, ale nie posiadających PWZDL, częściej niż w przypadku diagnostów laboratoryjnych nie posiadających specjalizacji deklarowano osiąganie zarobków powyżej 3299 zł (0% vs. 9,4%).
 
4) W przypadku techników analityki medycznej, sekretarek medycznych oraz pomocy laboratoryjnych najczęściej podawanym przedziałem pensji zasadniczej był przedział pomiędzy 2100 zł a 2299 zł (odpowiednio w: 52,4%, 74,6% i 71,1%).
 
5) Zatrważające jest, że podczas trwania ankiety ujawniła się także grupa, której istnienia nawet nie podejrzewałyśmy. To grupa pracowników zatrudnionych na stanowiskach techników analityki medycznej, pomocy laboratoryjnych i sekretarek medycznych, których zasadnicza pensja brutto jest NIŻSZA niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące obecnie w Polsce, czyli 2100 złotych. Różnice pomiędzy wynagrodzeniem tych osób a pensją minimalną pracodawcy niwelują, wliczając do pensji dodatki w postaci wysługi lat, wynagrodzenia za pracę w nocy czy dyżury. Niestety, póki co proceder ten jest zgodny z prawem, ale w najczarniejszych wyobrażeniach nie spodziewałyśmy się, że dotyczy również naszej grupy zawodowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę stawki i przeliczniki uwzględnione w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych.
 
Poniżej jeszcze odrobina demografii drobnym drukiem.
 
Spośród osób, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie:
 
1) 59,5% (2046 osób) to diagności bez specjalizacji
2) 14,1% (484 osoby) to diagności ze specjalizacją
3) 16,7% (574 osób) to technicy analityki medycznej
4) 4,9% (170 osób) to osoby z wyższym wykształceniem, ale bez PWZDL
5) 1,3% (45 osób) to pomoce laboratoryjne
6) 2% (71 osób) to sekretarki medyczne
7) 0,09% (3 osoby) to laboranci
8) 1,3% (43 osoby) to osoby z grupy „INNE”, czyli osoby:
• których z powodu braku wystarczających danych nie udało się przyporządkować do żadnej konkretnej grupy zawodowej (np. nie zakwalifikowały się do grupy diagnostów ze specjalizacją lub bez specjalizacji, a w pole „Inne” wpisały hasła typu: „analityk medyczny”, „doktor nauk medycznych”)
• które niepoprawnie nazwały swój zawód lub nie sprecyzowały wykonywanego zawodu (wpisując dane typu: „starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej”, „wykształcenie średnie/pomaturalne”)
• których w ankiecie nie pytaliśmy o zdanie (np. rejestratorka medyczna, pielęgniarka)
• które nie reprezentowały zawodów medycznych, jak np.: krawiec odzieży męskiej ciężkiej, osoba z branży IT, magister ekonomii, technik chemii.
 
Z powodów wyszczególnionych powyżej odpowiedzi tych osób zostały pominięte w analizie.
[top]