08 lis 2019

2019-11-06 Na drodze do porozumienia z Ministerstwem Zdrowia?

0

W środę, 6 listopada, o godz. 11. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych zrzeszających pracowników laboratoriów i fizjoterapeutów z Ministerstwem Zdrowia. Rozmowy dotyczyły podwyżek, które nie zostały przekazane wszystkim wspomnianym zawodom medycznym. W spotkaniu wzięło udział 16 dyrektorów oddziałów NFZ oraz przedstawiciele KZZPMLD, OZZPDMiF i OZZPF.

W podsumowaniu rozmów ustalono, że:

1. Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich NFZ nadal będą organizować spotkania i mediować pomiędzy stroną związkową a dyrekcją placówek ochrony zdrowia w których nie doszło do wzrostu wynagrodzeń.

2 Ministerstwo Zdrowia do 15 grudnia zorganizuje spotkania z dyrektorami szpitali, którzy nie przekazali środków ze zwiększonego ryczałtu na podwyżki w grupie zawodów medycznych dotychczas pominiętych.

3. Strona związkowa w ciągu tygodnia opracuje i przekaże postulaty zmierzające do podpisania porozumienia z Ministrem Zdrowia – tak jak w przeszłości takie porozumienia podpisywali przedstawiciele innych zawodów medycznych.

Więcej informacji na ten temat udzielił portalowi medexpress.pl wiceprzewodniczący KZZPMLD, Łukasz Tucki.

 

[top]