13 lut 2020

2020-02-13 KZZPMLD w Sejmie na czytaniu obywatelskich projektów ustaw o nakładach na zdrowie i wynagrodzeniach

0

Szanowni Państwo,

dziś – jako głos doradczy – towarzyszyliśmy w Sejmie dr. Tomaszowi Dybkowi z OZZPF – przedstawicielowi komitetów ustawodawczych obywatelskich projektów ustaw o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i nakładach na ochronę zdrowia. Projekty ustaw przeleżały ponad dwa lata w sejmowej zamrażarce, ale w nowej kadencji Sejmu, zgodnie z przepisami, należało zająć się nimi na nowo, tak by nowi posłowie mogli zdecydować, czy chcą procedować je dalej. Po przedstawieniu przez dra Dybka uzasadnień do obu projektów posłowie zadecydowali, że oba z nich przekazane zostaną do dalszych prac w odpowiedniej komisji.
Celem obywatelskiego projektu ustawy  w sprawie wynagrodzeń jest określenie najmniejszej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, jaka będzie przysługiwać pracownikom wykonującym zawody medyczne, zatrudnionym w podmiotach leczniczych w kontrze do dziś obowiązujących niskich stawek, wynikających z ustawy z roku 2017. Ustawa o nakładach na ochronę zdrowia zakłada natomiast, że nakłady na ochronę zdrowia w 2021 r. stanowić będą nie mniej niż 6,8 proc. PKB z roku poprzedniego, a w 2020 r. powinny wynieść nie mniej niż 6,2 proc. PKB.

Więcej informacji na temat przedstawionych projektów ustaw oraz aktualnej sytuacji znajdziecie Państwo w tekstach Rynku Zdrowia – tu i tu.

[top]