21 lut 2018

Komunikat po spotkaniu Rady Dialogu Społecznego

0

20 lutego 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Tematem posiedzenia miała być zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Central Związkowych stanowczo skrytykowali podpisane przez Ministra Zdrowia porozumienia z lekarzami rezydentami podkreślając, że także inne grupy zawodowe czekają na podwyżki wynagrodzeń. Forum Związków Zawodowych w swoim wystąpieniu domagało się zmiany kwoty bazowej i zmiany współczynników dla poszczególnych grup zawodowych jak również, aby procedowanie tejże ustawy zakończyło się do końca kwietnia 2018 tak, aby przy kolejnych negocjacjach z Pracodawcami rozmawiać o nowych współczynnikach.

Przedstawiciele Solidarności zwrócili po raz kolejny uwagę na to by wszyscy zatrudnieni w podmiotach leczniczych byli objęci nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzenia- w tym personel niemedyczny. Pani Maria Ochman zwróciła się o reaktywację Komisji Trójstronnej przy Ministerstwie Zdrowia i stanowczo sprzeciwiła się zawieranym porozumieniom poza RDS.

Przedstawiciele Porozumienia zawodów Medycznych również oczekują na zdecydowane zmiany w procedowanej ustawie.

Obecna na spotkaniu Pani minister Józefa Szczurek -Żelazko zapewniła o podjęciu i zakończeniu rozmów z wszystkimi grupami zawodów medycznych do końca tego roku.

Kolejny termin posiedzenia komisji wyznaczono na 29 marca 2018.

Z ramienia KZZPMLD w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Organizacji Zakładowej przy RCKiK w Łodzi.

[top]