02 paź 2017

Komunikat Prasowy Porozumienia Zawodów Medycznych

0

Porozumienie Zawodów Medycznych – największa reprezentacja pracowników ochrony zdrowia w Polsce – udziela poparcia rozpoczynającemu się w dniu 02.10.2017 r. protestowi Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przeciwko złej i stale pogarszającej się sytuacji w publicznej ochronie zdrowia, uderzającej w chorych i pracowników.

Protest przyjmie formę głodówki.

Od dnia 02.10.2017r. pracownicy ochrony zdrowia, w ramach poparcia protestu głodowego, rozpoczną również akcję honorowego oddawania krwi.

Protestujący domagają się, aby zdrowie Polaków stało się wreszcie priorytetem w działaniach Rządu i oczekują przedstawienia konkretnego planu działań, rozwiązujących problemy kolejek do leczenia, niedoboru personelu medycznego oraz niskich płac w ochronie zdrowia.

Porozumienie Zawodów Medycznych w związku z brakiem realnych działań władz RP, mających na celu poprawę sytuacji pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, zawiązał w dniu 29.09.2017r. Komitet Protestacyjny Porozumienia Zawodów Medycznych.

Podjęcie kroków naprawczych jest szczególnie istotne w obliczu trudnej sytuacji demograficznej. Już niedługo nie będzie miał kto leczyć Polaków.

Czas na ZDROWIE+

Skład Porozumienia Zawodów Medycznych:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,

Porozumienie Lekarzy Rezydentów,

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii,

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów,

Polski Związek Logopedów,

Porozumienie Dietetyków.

[top]