25 wrz 2020

Minister Zdrowia powołuje zespół ds. ustawy o wynagrodzeniach

0

Zadaniem Zespołu jest opracowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia, propozycji zmian przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830) w zakresie zasad kształtowania wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu nadzorujący prace Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie:
a) po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców, o których mowa w art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568),
b) Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,
d) Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
e) Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
f) Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

Z pełną treścią zarządzenia można zapoznać się TUTAJ.

(źródło: portal medexpress.pl)

[top]