02 lis 2016

Podpisy pod projektem obywatelskim

0

Koleżanki i Koledzy,

Po długich debatach mamy ostateczną wersję naszego obywatelskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. Poniżej załączam najważniejsze informacje co teraz należy z tym zrobić:

Wydrukuj jeden egzemplarz projektu ustawy, aby osoby chętne mogły się z nim zapoznać
Wydrukuj kilka tabel do zbierania podpisów
Zbieraj podpisy od wszystkich pełnoletnich osób, którzy mają nadany numer PESEL – zacznij od miejsca pracy, ale karty zabierz do domu, weź podpisy od rodziny, babci, dziadków, kolegów, przechodniów, sąsiadów – WSZYSTKICH, którzy mogą go złożyć – IM WIĘCEJ TYM BARDZIEJ RZĄD BĘDZIE MUSIAŁ SIĘ Z TYM PROJEKTEM LICZYĆ !!!
WAŻNE !!! NIE wypełniajcie pierwszej kolumny z LICZBĄ PORZĄDKOWĄ !!! Te numery wpiszemy dopiero po zakończeniu akcji, aby były po kolei – np. od 1 do miliona 😉 Wypełniamy wszystko oprócz liczby porządkowej – dane, adres, PESEL i podpis
Na początek 1000 podpisów posłuży do zarejestrowania projektu u Marszałka Sejmu
Do zebrania minimum 100 000 podpisów mamy 3 miesiące. Ale jestem przekonany, że 100 tyś, będziemy mieć w dwa tygodnie 😉 A w 3 miesiące dobijemy do co najmniej miliona ! 🙂 Wasza w TYM SIŁA !
Ruszamy!!

Obywatelski projekt ustawy TUTAJ

Tabela do zbierania podpisów (jest to wersja oficjalna, nie można jej zmieniać!) TUTAJ

Opinia prawna:

dla dlaczego można ująć także „inne” zawody medyczne, które nie mają swojej odrębnej ustawy (tylko legislatorzy twierdzą, z wiadomych względów, że zawodem medycznym jest tylko ten, który regulowany jest odrębną ustawą – obecnie jest to 5 zawodów – oczywiście chodzi o kasę, bo po co płacić innym?) Tekst opinii TUTAJ.

Rozsyłajcie te pliki do swoich stowarzyszeń, organizacji, oddziałów, miejsc pracy – wszędzie, gdzie się da i namawiajcie do zbierania podpisów. Nikt tego za Was nie zrobi!

Pospolite ruszenie czas KONTYNUOWAĆ !

—————————————————————————————————————————————————————————

Czas, który poświęciliśmy na przygotowanie projektu był tak długi, gdyż trzeba było skonsultować projekt z wieloma osobami. Jak przytoczyłem wyżej, zależy nam aby projektem objąć jak najszerszą grupę pracowników ochrony zdrowia. Obecnie w sektorze ochrony zdrowia pracuje ponad 11% wszystkich pracujących polaków (ponad 1,5 mln osób) i jest to największa grupa pracowników jednej branży. Problemem jest pojęcie „zawodu medycznego”. Definicja zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej jest bardzo ogólna, nie wymaga do jego wykonywania wykształcenia medycznego, natomiast umożliwia zaliczanie do grupy zawodów medycznych zarówno zawodów z ustaloną ścieżką formalnego kształcenia i nabywania umiejętności, jak i zawodów, dla których tryb uzyskiwania legitymacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze medycyny nie został sformalizowany w systemie kształcenia. Wykonywanie zawodu medycznego obejmuje zbiór czynności zawodowych polegających na UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Dla wyznaczenia zakresu przedmiotowego zawodów medycznych istotne są obiektywne przesłanki, które umożliwią odróżnienie świadczeń zdrowotnych jako działań medycznych od innego rodzaju świadczeń na rzecz zdrowia.

Według art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Zatem, wg prawników i doktryny prawa, a także ustawodawcy każdy pracownik udzielający świadczeń zdrowotnych (pracujący bezpośrednio z pacjentem lub wykonujący diagnostykę np. laboratoryjną) wykonuje zawód medyczny (zobaczcie też załączoną opinię prawną).

Dlatego ustawą ujęliśmy wszystkie podmioty wchodzące w PZM, niezależnie od tego czy reguluje je odrębna ustawa, a także wydzieliliśmy „inne zawody medyczne”, tak, aby ich płaca również była godna – tj od 0,75 średniej krajowej (ok. 3000 zł brutto) dla osób z wykształceniem zawodowym lub niższym, 1 średnia dla osób z wykształceniem średnim (ok. 4200 zł brutto) oraz 1,25 średniej (ok. 5000 zł brutto) dla osób z wyższym wykształceniem. Uważamy, że każdy pracownik wykonujący zawód medyczny powinien być objęty ustawą. Legislatorzy, za czym idzie MZ i Rząd ograniczyli się do 5 zawodów – przyczyna jest oczywista – nie chcą wydawać pieniędzy, nie mają zgody politycznej na uregulowanie tego w sposób przejrzysty. A to ich błąd. Przecież 1,5 mln pracowników ochrony zdrowia, największego sektora branżowego, plus ich rodziny, to z 5 mln potencjalnych wyborców. Oni dalej tego nie rozumieją, nawet w czysto populistycznym i korzystnym dla siebie ujęciu.

A na pytanie, czy coś już udało nam się zrobić, spójrzcie na to badanie!

http://www.arc.com.pl/polacy_a_wydatki_na_zdrowie-40999609-pl.html

80% polaków uważa, że system ochrony zdrowia jest na skraju upadku i jest niezadowolonych z usług, jakie państwo im zapewnia. To już krok do zmian, bo dla partii politycznych sondaże i słupki to wyrocznia.

W trakcie Waszego zbierania podpisów, my przygotujemy uzasadnienie do ustawy oraz kolejny obywatelski projekt ustawy zwiększający publiczne nakłady na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w trzy lata. Przecież chodzi nam przede wszystkim o dobro pacjentów. Całe to przedsięwzięcie skierowane jest ku temu. Jak przedstawiała prelegentka podczas kuyrsu ze zdrowia publicznego: zarobki pracowników ochrony zdrowia mają bezpośredni wpływ na długość życia obywateli. Co było ujęte w raporcie WHO nawołującym do zwiększenia wynagrodzeń w krajach, gdzie one są najniższe (czytaj w Polsce).

[top]