03 mar 2011

2011.02.11 Spotkanie w MZiOS

0

Szanowni Państwo, w dniu 11.02.2011 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli:

Andrzej Śliwowski – Przewodniczący KZZPMLD

Stanisław Kowalski – I wiceprzewodniczący KZZPMLD

Anna Miszczuk-Fabiszewska – II wiceprzewodniczący KZZPMLD

Iwona Kozłowska – sekretarz KZZPMLD

Andrzej Włodarczyk – Podsekretarz Stanu w MZ

Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego

Tomasz Kulepa – Departament Ubezpieczeń

Edyta Kramek – Naczelnik Wydziału Kształcenia Innych Zawodów Medycznych

Pani Chmielewska – Departament Nauczania

Henryk Owczarek – Ekspert Merytoryczny przy MZ ds. Diagnostyki Laboratoryjnej

Na spotkaniu przedłożono pismo KZZPMLD kierowane do Minister Zdrowia Ewy
Kopacz. Celem spotkania było poznanie stanowiska MZ w sprawach ważnych dla
naszego środowiska.

Szczegółowe informacje ze spotkania zostały rozesłane Przewodniczącym ZOZ
KZZPMLD.

Zarząd Główny

pobierz treść pisma

[top]