28 kw. 2020

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie obniżenia wyceny badań w kierunku SARS-CoV-2

0

Szanowni Państwo,

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało stanowisko w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nim „Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża obawę, że tak istotne obniżenie wyceny produktu rozliczeniowego – wykonania testu na obecność koronawirusa negatywnie odbije się na liczbie wykonywanych testów. Z uwagi na możliwe konsekwencje takiej decyzji oraz ogromne znacznie jakie dla walki z epidemią ma wykonywanie jak największej liczby testów, decyzje dotyczące sposobu i poziomu ich finansowania powinny być podejmowane w sposób transparentny, w oparciu o rzetelne dane dotyczące rzeczywistych kosztów ich wykonywania. Obniżenie wyceny kosztów tych procedur bez dokonania analizy faktycznych kosztów ich wykonywania może doprowadzić do pogorszenia dostępności do testów oraz skutkować obniżeniem wynagrodzenia wypłacanego osobom, które pracując ponad siły wykonują te badania. Obniżenie wyceny ww. świadczeń poniżej rzeczywistych kosztów ich wykonania byłoby niedopuszczalnym przerzucaniem na znajdujące się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej szpitale i laboratoria ciężarów finansowych walki z epidemią„.

[top]