10 cze 2023

Technicy analityki medycznej a ustawa o innych zawodach medycznych

0

‼️ W związku z procedowaniem tzw. ustawy o innych zawodach medycznych dostajemy od Państwa w ostatnim czasie wiele zapytań w sprawie techników analityki medycznej.

‼️ W internecie krążą również nieprawdziwe pogłoski o tym, jakoby w związku z nieuwzględnieniem ich zawodu w wymienionej ustawie, technicy analityki medycznej mieli zostać zawodem niemedycznym lub od lipca otrzymać wynagrodzenia niższe niż prognozowane i przewidziane w ustawie o wynagrodzeniach.

‼️ ODPOWIADAMY na WSZYSTKIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWA ZAPYTANIA

‼️ Historia ustawy o innych zawodach medycznych sięga jeszcze początków roku 2019 i rządów ministra Łukasza Szumowskiego. Już wtedy, na wstępnym etapie procedowania tego aktu prawnego, jak i później – w początkach roku 2022 – ówczesny Zarząd KZZPMLD składał poprawki dotyczące dodania do ustawy zawodu technika analityki medycznej.

‼️ Jesteśmy zarówno za ponownym wdrożeniem kształcenia w zawodzie, jak i (w poprzednich latach) byliśmy za wprowadzeniem obowiązku dokształcania się dla techników analityki, którzy już wtedy od lat funkcjonowali na rynku pracy, lecz do końca 2022 roku nie mieli ani obowiązku, ani możliwości kształcenia ustawicznego i doskonalącego.

‼️ Już na wczesnym etapie rozmów Ministerstwo Zdrowia odrzuciło jednak naszą propozycję, twierdząc, że zawód technika analityki medycznej jest wystarczająco dobrze uregulowany w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej i z uwagi na brak możliwości kształcenia nowych kadr w tym zawodzie nie ma konieczności dodatkowego regulowania go w ustawie o innych zawodach.

‼️ W tym roku Ministerstwo po raz kolejny powróciło do tematu ustawy o innych zawodach medycznych. Również i tym razem, zarówno za pośrednictwem naszej centrali związkowej, czyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, jak i Pani Posłanki Marcelina Zawisza, wnioskowaliśmy o dopisanie do ustawy naszych techników.

‼️ Ministerstwo Zdrowia ponownie odrzuciło ten pomysł, ponieważ ustawa ta według Ministerstwa ma regulować jedynie funkcjonowanie zawodów nieuregulowanych dotąd w innych aktach prawnych.

‼️ NIE OZNACZA to jednak, że technicy przestają być zawodem medycznym, ani że od lipca nie otrzymają ustawowych podwyżek lub że otrzymają podwyżki w niepełnej wysokości.

▶️ Zawód technika analityki medycznej w obecnych realiach prawnych reguluje zarówno funkcjonująca od grudnia 2022r. ustawa o medycynie laboratoryjnej, jak i obowiązujące od marca 2023r. rozporządzenie w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium.

▶️ Zgodnie z ustawą o medycynie laboratoryjnej technicy analityki medycznej nadal uprawnieni są do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej (niektórych samodzielnie, innych pod nadzorem diagnosty).

▶️ Ustawa o medycynie laboratoryjnej narzuca także na techników analityki medycznej obowiązek kształcenia ustawicznego, dając im przy tym na tę okoliczność 6 dni urlopu szkoleniowego rocznie.

▶️ Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nadal wymienia w tabeli współczynników wynagrodzeń technika analityki medycznej (wers 6, współczynnik 0,94).

‼️ PODSUMOWUJĄC: Technik analityki medycznej pozostaje zawodem medycznym i dotyczą go wszystkie obowiązujące dotychczas regulacje, zarówno w zakresie uprawnień do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, jak i obowiązku kształcenia ustawicznego oraz wynagrodzeń.

[top]