07 kw. 2018

Wybory KIDL – zgłaszanie kandydatów na delegatów

0

Szanowni Państwo,

zachęcając do wzięcia czynnego udziału w wyborach na V Zjazd Delegatów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych prezentujemy wzór zgłoszenia kandydata na delegata wraz z oświadczeniem o niekaralności oraz zgodą osoby zgłaszanej na kandydowanie (klik).

Dokument został opracowany przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i dostępny jest również na stronie www.kidl.org.pl w zakładce „Wybory 2018”.
Na stronie KIDL ogłoszono także miejsca i daty zgromadzeń wyborczych we wszystkich województwach.

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w spotkaniach!

Przypominamy jednocześnie, że w świetle regulaminu wyborów na delegata można zgłosić jedynie osobę, która przypisana jest do tego samego zgromadzenia wyborczego, co zgłaszający ją diagnosta laboratoryjny.

Wybierzmy razem nowy KIDL!

 

 

[top]