13 wrz 2022

13 września – Sejmowa Komisja Zdrowia w sprawie ustawy o medycynie laboratoryjnej

0

‼️ 13 września 2022 roku odbyła się Sejmowa Komisja Zdrowia, na której procedowano nowelizację ustawy o medycynie laboratoryjnej.
‼️ KZZPMLD reprezentowały na posiedzeniu przewodnicząca Karolina Bukowska-Straková oraz członkini jednej z naszych ZOZ, Monika Pintal-Ślimak.
‼️ Uwagi przygotowane przez Zarząd Krajowy KZZPMLD zostały w większości poparte i przedstawione na posiedzeniu przez dwa opozycyjne kluby parlamentarne, a dotyczyły następujących zagadnień:
▶️ Uregulowanie dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego poprzez likwidację okresu przejściowego dla studiów podyplomowych dla absolwentów kierunków niemedycznych;
▶️ Poszerzenie kompetencji i uprawnień diagnostów laboratoryjnych oraz umocowanie w systemie ochrony zdrowia roli diagnosty specjalisty;
▶️ Brak norm zatrudnienia w MLD oraz brak wskazania odpowiednich wymogów kadrowych w rozporządzeniach „koszykowych”
▶️ Nadzór nad polską diagnostyką laboratoryjną.
‼️ Niestety, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Tomasz Latos, któremu ostatnio przedstawialiśmy nasze uwagi i spostrzeżenia, na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Zdrowia nie udzielił głosu żadnej osobie, reprezentującej stronę społeczną, a głosami większości posłów partii rządzącej odrzucono wszystkie zgłaszane uwagi do projektu.
‼️ Jeśli ustawa o medycynie laboratoryjnej wejdzie w życie w proponowanym przez stronę rządową kształcie, tak naprawdę na osłodę dostaniemy 6 dni urlopu szkoleniowego.
‼️ Teoretycznie…:
▶️ Będziemy mogli prowadzić indywidualną praktykę diagnostyczną, ale bez poszerzenia naszych uprawnień o możliwość prowadzenia opieki diagnostycznej skończy się to na wypychaniu diagnostów laboratoryjnych na samozatrudnienie, tak by dyrektorzy placówek mogli omijać tym samym zapisy ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.
▶️ Będziemy mieli refundację specjalizacji dla pewnej (niewielkiej zresztą) grupy diagnostów, jednak jeśli ustawa w żaden sposób nie wzmocni roli diagnosty specjalisty, specjalizacja będzie działała na niekorzyść pracownika, bo będzie przeszkadzała szukającym oszczędności pracodawcom.
▶️ Od 2028 roku zawód diagnosty laboratoryjnego będą mogli wykonywać wyłącznie absolwenci analityki medycznej. Dlaczego, skoro już od 2018 roku prawo stanowi, że jedynym kierunkiem przygotowującym do wykonywania zawodu diagnosty jest analityka medyczna, a studia podyplomowe nie są otwierane? Komu dajemy zatem szansę zachowując przepisy przejściowe? Na pewno nie absolwentom studiów kierunkowych.
‼️ Dzisiejsze rozmowy to ostatni moment na wprowadzenie przepisów, które będą regulowały polską medycynę laboratoryjną przez najbliższe kilka, a może nawet kilkanaście lat. Jeśli teraz nie wprowadzimy kluczowych, strategicznych zmian, za 20 lat nie będziemy mieli o czym rozmawiać.

[top]