26 lis 2018

2018.11.26 Spotkanie Komisji Trójstronnej – wypowiedzi Ministra Zdrowia

0
Szanowni Państwo,
 
w dniu 26 listopada 2018 odbyło się Spotkanie Komisji Trójstronnej, w którym z ramienia KZZPMLD obecna była przewodnicząca – Iwona Kozłowska.
 
Obecny na spotkaniu Minister Szumowski odpowiadał na pytania o planowane nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków dysponowanych przez NFZ oraz koszty realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym finansowanych ze środków z budżetu państwa.
 
Na spotkaniu zostało przedstawione STANOWISKO ORGANIZACJI STRONY SPOŁECZNEJ TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA
 
Stanowisko, które jest obrazem rzeczywistości, aktualnej sytuacji i postulatem. Przytaczamy fragment stanowiska:
 
Stojąc w obliczu wyzwania, jakim będzie zrealizowanie zawartych porozumień płacowych
i jednoczesne nieograniczenie dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, wnosimy
o wygospodarowanie środków w budżecie państwa na doraźną dotację do NFZ. Pozwoli ona uniknąć dalszego zadłużania się placówek medycznych.
 
Uważamy, że niezbędne jest pilne wypracowanie rozwiązań systemowych regulujących wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.
 
Za absolutnie konieczne uznajemy wyodrębnienie środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w umowach zawieranych z NFZ
 
Konieczne jest zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zwłaszcza dla pracowników najniżej uposażonych. Uważamy, że poprzez stworzenie trwałego aktu prawnego należy dążyć do wygaszenia sporów wewnątrzśrodowiskowych i zapewnienia właściwego finansowania roszczeń pracowniczych.”
 
Minister Zdrowia natomiast zamierza całościowo potraktować sytuację płacową w ochronie zdrowia, w tym celu zamierza zająć się ustawą o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.
 
Szczególną uwagę zwrócił na to, że:
 
– w ustawie brakuje pewnych elementów (np. techników) opisanych w sposób bardziej klarowny – brakuje definicji, regulacji, jakie pozwalałyby zobaczyć jakąkolwiek ścieżkę kariery w pewnych zawodach.
 
– wg MZ konkretne rozwiązania wymagają konkretnych danych dotyczących płac, które będą obecnie pozyskiwane na podstawie art. 27a Ustawa o działalności leczniczej. To pozwali na pozyskiwanie danych o zarobkach w podmiotach leczniczych – Minister zapewnia, że do końca grudnia 2018 uzyska dane, które pozwolą popatrzeć na kwoty zawarte w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w sposób bardzo konkretny i realistyczny. Te dane powiedzą też więcej o zawodach, których w ustawie brakuje.
 
MZ prosił w ramach dialogu o propozycje i wspólne przepracowanie części merytorycznej ustawy, katalogu zawodów i ich konkretne zdefiniowanie oraz określenie, czy podchodzimy z punktu widzenia wykształcenia, zapotrzebowania czy stanowisk wymaganych od strony pracodawcy.
 
Żeby efekt otwarcia ustawy był sensowny i akceptowalny dla wszystkich stron zespołu i żeby można wypracować rozwiązania spójne z rzeczywistością ale i satysfakcjonujące wszystkie grypy uczestniczące w systemie ochrony zdrowia, bez pomijania poszczególnych, bez nie zauważania wszystkich graczy w tym aspekcie – potrzebny jest dialog społeczny.
 
Przekazano też optymistyczną informację, że określona wysokość minimalna nakładów na ochronę zdrowia na rok 2019 to ok 97 mld zł zgodnie ze wzrostem nakładów do 6% PKB.

Media o spotkaniu piszą tutaj

 
[top]