15 kw. 2019

2019-04-15 spotkanie Prezydium KRDL z Zarządem KZZPMLD

0

Szanowni Państwo,

15 kwietnia 2019, w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie spotkaliśmy się z panią prezes Aliną Niewiadomską i panią wiceprezes Matyldą Kłudkowską oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii.

Celem spotkania było ustalenie wspólnego planu działania na najbliższą przyszłość i zacieśnienie współpracy Izby i organizacji związkowych.

Motto spotkania to „nasza przyszłość w naszych rękach”!

[top]