30 mar 2021

2021-03-30 kolejne spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie wynagrodzeń

0

Z ramienia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzięliśmy dziś udział w kolejnym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w Ministerstwo Zdrowia – tym razem w formule online, w związku z zaostrzającym się przebiegiem pandemii #COVID19

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13:00, zakończyło się około 15:30.

Nie przyniosło wielu nowych ustaleń, służyło raczej podsumowaniu dotychczasowych prac i zaprezentowaniu przez Ministerstwo Zdrowia roboczego projektu nowelizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z którym trudno zgodzić się bezwarunkowo, nie uwzględnia on bowiem odpowiedzi na żaden ze zgłaszanych przez nas w toku prac postulatów, wprowadza jedynie nieco inne od dotychczasowych współczynniki wynagrodzeń i warunek wdrożenia ich już od lipca 2021r. zamiast dotychczasowego terminu 1 stycznia 2022r. Zakłada również utrzymanie praw nabytych przez grupy zawodowe, które do tej pory korzystały z pozaustawowych źródeł finansowania wzrostu wynagrodzeń (tj. lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych).

Ku naszemu niezadowoleniu, projekt nowelizacji nadal:

  • nie przewiduje rozdzielenia siatek wynagrodzeń zawodów medycznych i niemedycznych, co zwłaszcza w przypadku pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, skutkuje nieprawidłowościami w świetle zapisów kodeksu pracy oraz innych, równolegle obowiązujących aktów prawnych,
  • nie wprowadza brakującego od roku 2017 współczynnika dla diagnosty z I stopniem specjalizacji,
  • nie ujednolica zapisu dotyczącego posiadania specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych z zapisami dotyczącymi lekarzy i pielęgniarek (w tabeli współczynników stanowiącej załącznik do ustawy Ministerstwo nadal proponuje dla diagnostów zapis o treści „wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji” a dla lekarzy i pielęgniarek pozostawia zapisy o treści „który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty” i „uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia„)

Następne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w dn. 9 kwietnia 2021r.

[top]