09 lut 2018

Komentarz do porozumienia z dnia 08.02.2018

0
  • Szanowni Państwo,

wczoraj, 8 lutego 2018, doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia a przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL.

Porozumienie kończy trwający dotychczas protest przedstawicieli środowiska lekarskiego, pozostałym zawodom medycznym otwiera natomiast kolejne możliwości negocjacji na szczeblu ministerialnym, niezależnie od planowanych i prowadzonych do tej pory rozmów.

Nie zawahamy się ich wykorzystać i w niedługim czasie złożymy na ręce Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego pismo z prośbą o niezwłoczne wyznaczenie daty spotkania z przedstawicielami KZZPMLD, zgodnie z zapisami zawartymi w §10 porozumienia (cyt.: „Minister Zdrowia, świadomy kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia, w celu zachęcenia wszystkich zawodów medycznych do podejmowania pracy w publicznym sektorze ochrony zdrowia, zapobieżeniu odpływu kadry medycznej do innych sektorów oraz za granicę, zobowiązuje się do podjęcia rozmów z reprezentantami zawodów medycznych wyrażających taką wolę na temat ich warunków pracy.”)

Będziemy chcieli porozmawiać nie tylko o warunkach naszej płacy i pracy, ale – również w odniesieniu do zawartego porozumienia – m. in. o niedoborze kadr, biurokratyzacji, roli profilaktyki w procesie leczenia pacjenta, pracach nad nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

O postępach w naszych pracach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dla zainteresowanych – pełna treść porozumienia zawartego przez PR OZZL z Ministrem Zdrowia tutaj

[top]