12 lip 2022

Komunikat NFZ w sprawie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń

0

Szanowni Państwo,

W dniu 12 lipca 2022 roku pojawił się komunikat NFZ w sprawie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń, wynikające z ustawowej regulacji, obowiązującej od 1 lipca tego roku.

Treść komunikatu NFZ przedstawia się następująco:

W związku z realizacją Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie koniecznością podniesienia jeszcze w tym miesiącu minimalnego wynagrodzenia w placówkach ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o uruchomieniu na ten cel kwoty 6,5 mld zł.

Wejście w życie wskazanej ustawy oznacza konieczność podniesienia przez każdego kierującego placówką medyczną wynagrodzenia swoich pracowników do poziomu przewidzianego tym aktem prawnym. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art.5 ustawy, wzrost minimalnego wynagrodzenia dotyczy również pracowników pozamedycznych, zatrudnionych w danym podmiocie medycznym. 

Obok wskazanej kwoty 6,5 mld zł z przeznaczeniem na podniesienie minimalnego wynagrodzenia, do placówek medycznych trafi dodatkowo 2,5 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia. Wydatkowanie tej kwoty jest zależne od indywidualnej decyzji kierownictwa każdego z podmiotów medycznych.

Komunikat nie jest oczywiście precyzyjny, ale jest JAKIŚ i liczymy, że jego treść pomoże dyrektorom części placówek ochrony zdrowia podjąć decyzję o wydaniu zarządzenia lub przygotowaniu porozumienia, które związki zawodowe mogłyby pozytywnie zaopiniować i podpisać. Czas na zawarcie porozumień upływa 13 lipca 2022.

[top]