10 mar 2020

KOMUNIKAT – postępowanie z próbkami potencjalnie zakaźnymi COVID-19 (koronawirus)

0

Szanowni Państwo,

Nie zapominajmy, że w dobie rosnącej z dnia na dzień liczby zakażeń #koronawirus #COVID19

  • na kontakt z wirusem narażeni są NIE TYLKO pracownicy specjalistycznych laboratoriów zajmujących się diagnostyką wirusologiczną i epidemiologiczną, ale także pracownicy WSZYSTKICH innych typów laboratoriów‼️
  • Nie tylko na kursie doskonalącym i w tramwaju, ale przede wszystkim W PRACY‼️

W związku z tym, także za pośrednictwem naszej strony, przekazujemy komunikat mazowieckiej Konsultant Wojewódzkiej ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, dr n farm. Moniki Jabłonowskiej, w sprawie wytycznych dotyczących postępowania z próbkami potencjalnie zakaźnymi. Komunikat opiera się na zaleceniach wydanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz zaleceniach Center for Disease Control and Prevention (CDC).

TREŚĆ KOMUNIKATU (za PTDL Oddział Warszawski)

W oparciu o zalecenia/wytyczne różnych specjalistów i autorytetów z naszego środowiska, diagnostów laboratoryjnych, pozwalam sobie przesłać procedury postępowania z próbkami pobranymi od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa (COVID-19), z prośbą o rozważenie wdrożenia w całości lub części we własnych laboratoriach, zarówno dla bezpieczeństwa własnego jak i wszystkich pracowników.

Za szczególnie ważne uważam, uczulenie personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarki), aby skierowania do badań laboratoryjnych, jak i próbki od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa były odpowiednio oznaczane. Niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniego reżimu sanitarnego. Wirus przenosi się drogą oralno-fekalną, więc stolec (z dużym prawdopodobieństwem również mocz) są potencjalnie zakaźne.

Ponieważ u ludzi młodych SARS-CoV-2 przebiega skąpo objawowo lub nawet bezobjawowo sugeruję, aby poniższe zalecenia dotyczące wirowania „podejrzanych” próbek, zastosować do wszystkich próbek (jeśli to możliwe) oraz zwrócić szczególną uwagę na właściwą ochronę osobistą podległego personelu.

Z najnowszych danych wynika, że w przypadku infekcji wirusami z grupy SARS-CoV-2 przeciwciała IgM mogą być wykrywane we krwi po 3-6 dniach, natomiast przeciwciała IgG po 8 dniach. Wysoce prawdopodobnym jest, że niebawem personel medyczny będzie mógł korzystać z dodatkowych narzędzi diagnostycznych (np. szybkie testy/POCT – już dostępne na rynku).

Niestety, nie mam adresów mailowych do wszystkich laboratoriów w województwie, więc uprzejmie proszę o pomoc w tej sprawie i o przekazanie tych informacji koleżankom/kolegom z naszego środowiska. W załączeniu przesyłam zalecenia Konsultantów dostępne na stronie KIDL.

Dla Oddziałów:

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie wykonywania rutynowych badań diagnostycznych w medycznych laboratoriach diagnostycznych (MLD) należy przestrzegać następującej zasady:

Personel medyczny powinien powiadomić laboratorium, że materiał pochodzi od pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19 i odpowiednio taki materiał oraz skierowanie oznaczyć. Materiał biologiczny od takich pacjentów należy transportować w torebkach typu „biohazard”.

Dla pracowników MLD:

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie wykonywania rutynowych badań diagnostycznych w MLA należy przestrzegać następujących zasad:

Personel medyczny powinien powiadomić laboratorium, że materiał pochodzi od pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19 przez odpowiednie ostrzeżenie na skierowaniach papierowych, a próbkę przekazać w torebce typu „biohazard” (lub w opakowaniu z naklejką „biohazard”).

Należy przestrzegać standardowych zasad bezpieczeństwa pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym:
Personel laboratoryjny musi używać standardowych środków ochrony osobistej zabezpieczających przed czynnikami zakaźnymi, tj: fartucha z długimi rękawami, rękawic jednorazowych oraz ochrony na oczy. Wszyscy pracownicy bezwzględnie powinni przebierać się w odzież ochronną: fartuch, spodnie/garsonka, obuwie w szatni szpitala (szafki pracowników);

W przypadku przyjęcia do laboratorium próbek od pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19, pracownicy bezwzględnie powinni użyć jednorazowego fartucha ochronnego, maskę zakrywającą twarz (przyłbica laboratoryjna), jednorazowe rękawiczki;

Wszystkie procedury, w czasie których może dochodzić do powstawania aerozolu lub rozprysku materiału: wirowanie moczu, rozcieńczanie próbek, powinny być wykonywane pod komorą laminarną typ II lub dygestorium w MLD. Optymalnie, próbki powinny być wkładane i wyjmowane z rotorów pod dygestorium/komorą laminarną. W przypadku braku ww warunków przygotowania materiału do badań, wirowany materiał bezwzględnie powinien być zabezpieczony w probówce z korkiem, po odwirowaniu materiału klapa wirówki powinna być otwarta po pewnym czasie (nie natychmiast – unikanie aerozolu). Wirówki należy dezynfekować zgodnie z procedurami w MLD;

Wszystkie procedury z materiałem potencjalnie zakaźnym wykonywane poza komorą laminarną/dygestorium powinny być prowadzone w sposób minimalizujący ryzyko ekspozycji personelu na materiał biologiczny (w takich przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia na oczy i twarz, np. przyłbica laboratoryjna, ochronna).

Bądźmy razem bezpieczni‼️
Dla zdrowia swojego, naszych bliskich, naszych współpracowników i naszych pacjentów‼️

[top]