18 paź 2020

Kwarantanna dla pracowników medycznych – pytanie do Ministerstwa Zdrowia

0

Kochani

✅ W związku z licznymi informacjami od członków naszego Związku o tym, że niejednokrotnie dyrekcje placówek „korzystają” z faktu, że Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne nie zdążą skierować na kwarantannę pracowników, którzy mieli kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 i zmuszają ich do przychodzenia do pracy

✅ Zwróciliśmy się do Ministerstwo Zdrowia z prośbą o pilne przedstawienie wytycznych dotyczących prawidłowego postępowania w przypadku gdy pracownik miał kontakt z osobą z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2, jednak nie zapadła jeszcze w jego sprawie decyzja administracyjna co do skierowania na obowiązkową 10-dniową kwarantannę.

Z całym stanowiskiem Zarządu Krajowego można zapoznać się TUTAJ

[top]