10 lut 2021

Nowa kwota przeliczeniowa do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

0

‼ Mimo że w Ministerstwo Zdrowia zaczęły się właśnie (na razie nie do końca satysfakcjonujące i obiecujące) prace nad zmianą Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych…

‼ To póki co jej zapisy pozostają w mocy!

‼ Co to dla nas oznacza? Kolejne wyrównania wynagrodzeń w lipcu tego roku o co najmniej 20% różnicy pomiędzy aktualnym wynagrodzeniem zasadniczym a docelowym wynagrodzeniem wynikającym z ustawy!

‼ Co się zmienia? Kwota przeliczeniowa! Od 2021r. – zgodnie z komunikatem Prezesa Główny Urząd Statystyczny z dnia 9 lutego 2021 roku – wynosi ona 5️⃣1️⃣6️⃣7️⃣,4️⃣7️⃣

‼ Co to oznacza? Że docelowym wynagrodzeniem ustawowym dla osób z wymienionymi poniżej współczynnikami pracy są aktualnie kwoty:

🌡 dla osób ze współczynnikiem 1,05 = 5 425,84 zł

🌡 dla osób ze współczynnikiem 0,73 = 3 772,25 zł

🌡 dla osób ze współczynnikiem 0,64 = 3 307,18 zł

🌡 dla osób ze współczynnikiem 0,58 = 2 997,13 zł

‼ Zła wiadomość (jak co roku) jest taka, że ciągle nie są to kwoty wynagrodzeń, które wreszcie osiągniemy w tym roku, a jedynie kwoty służące do obliczania wysokości wyrównania wynagrodzeń!

[top]