04 kw. 2020

Nowe zarządzenie Prezesa NFZ o testach dla pacjentów i personelu szpitali

0

Szanowni Państwo,

Portal cowzdrowiu.pl donosi, że 4 kwietnia 2020r. minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że NFZ będzie płacić za testy zlecane we wszystkich szpitalach, nie tylko zakaźnych lub z oddziałami zakaźnymi. Ukazało się właśnie zarządzenie prezesa Funduszu w tej sprawie.

„Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Koszty testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia” – informuje NFZ.

Taką możliwość wprowadza podpisana dziś nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego rozliczania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– To fundamentalna zmiana – zapowiada Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. – Znacznie poszerzamy możliwości płacenia za testy, aby mogli skorzystać z nich pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali w naszym kraju – wyjaśnia szef NFZ.

Co się zmienia?

Nowe przepisy przewidują, że NFZ rozliczy wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych na wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą. Testy mogą być wykonane nie tylko dla pacjentów tych szpitali, ale także dla pacjentów i personelu medycznego wszystkich pozostałych placówek szpitalnych w Polsce. Wymazy ze szpitali trafią do wskazanych laboratoriów (np. w szpitalu jednoimiennym) i w efekcie szpital wykonujący je będzie mógł rozliczyć ich koszt z Funduszem.

„Zarządzeniem zaktualizowano katalog produktów rozliczeniowych, poszerzając dostęp do wykonywania i rozliczania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych posiadających własne laboratoria diagnostyczne. Poprawa dostępu obejmie również pacjentów i pracowników pozostałych podmiotów leczniczych, w tym diagnozowanych na SOR lub izbach przyjęć tych podmiotów” – czytamy w uzasadnieniu.

Stawki mogą się zmienić

NFZ informuje też, że określone niniejszym zarządzeniem wartości wyceny wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą ulec zmianie w wyniku taryfikacji przeprowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

[top]