08 lut 2018

Sprawozdanie z Sejmu – 7 lutego 2018

0

7 lutego 2018 – pierwsze czytanie projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

7 lutego 2018 odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o przeznaczeniu 6,8% PKB na ochronę zdrowia. Posiedzenie nie cieszyło się dużą frekwencją posłów partii rządzącej, zgromadziło jednak część posłów partii opozycyjnych. Rozpoczęło się od przemówienia dra Tomasza Dybka – pełnomocnika komitetu ustawodawczego.

Treść przemówienia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pana dr Tomasza Dybka tutaj. Pełen zapis wystąpienia w postaci stenogramu z posiedzenia Sejmu można przeczytać tutaj (od str. 170.).

Po przemówieniu przyszedł czas na pytania od posłów. Posłowie opozycji przychylili się do projektu ustawy, jednomyślnie zgodzili się na dalsze skierowanie go do Komisji Zdrowia, a poseł Władysław Kosiniak-Kamysz optował nawet za natychmiastowym przejściem do kolejnego czytania projektu. Poseł Kosiniak-Kamysz wytknął również brak Ministra Zdrowia na obradach, pogratulował całemu PZM-owi projektu, szybkiego zdobycia podpisów i samozaparcia. Po pytaniach posłów projekt ustawy został skomentowany przez posłankę partii rządzącej – Annę Kwiecień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – panią Katarzynę Głowalę oraz dra Tomasza Dybka.

Głosami większości posłów projekt przekazany został do Komisji Zdrowia, odrzucono jednak pomysł przystąpienia do kolejnego czytania bez odsyłania do Komisji.

Więcej informacji na portalu Polityka Zdrowotna.

[top]