29 kw. 2021

Posiedzenie Prezydium TZdsOZ w sprawie płac w ochronie zdrowia

0

‼ 29 kwietnia 2021 odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia poświęcone płacom w ochronie zdrowia.

‼ Ponownie omawiano projekt ustawy o sposobie ustalania minimalnych wynagrodzeń, który przewiduje, że wyrównanie najniższych płac nastąpi już od 1 lipca, a ponadto wprowadza nowe współczynniki pracy, z nieco korzystniejszymi niż dotychczasowe stawkami dla części zawodów, w tym dla pracowników laboratoriów.

‼Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że preferowany termin rozpatrywania projektu ustawy w parlamencie przypadnie na 29. posiedzenie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021 r.

‼ O szczegółach dzisiejszego posiedzenia pisze portal cowzdrowiu.pl. Czekamy na korzystne rozstrzygnięcie!

[top]