31 paź 2020

Stanowisko Zarządu Krajowego KZZPMLD w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­-19

0

Szanowni Państwo

✅ W dniu 26 października przekazaliśmy do Ministerstwo Zdrowia i Forum Związków Zawodowych stanowisko Zarządu Krajowego KZZPMLD w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­-19

✅ W stanowisku zwróciliśmy uwagę nie tylko na aktualne problemy pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, wynikające z trwającej #pandemia#COVID19, ale również na konieczność poważnych zmian w systemie wynagrodzeń w całej ochronie zdrowia

✅ Przypominamy, że zapisy zawarte w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z roku 2017 już dawno nie umożliwiają podwyższania pensji pracownikom MLD, a wręcz przeciwnie – od kilku lat wpływają na ich zamrożenie i brak podwyżek

✅ Brak celowanych środków na sukcesywne zwiększanie wynagrodzeń personelu laboratoriów hamuje możliwość negocjacji z dyrektorami placówek. Stąd – zmiana w sposobie wynagradzania całego personelu ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza zmiana wynagrodzeń personelu medycznych laboratoriów diagnostycznych w dobie pandemii COVID-19 staje się priorytetem

[top]