28 paź 2020

Stanowisko Zarządu KZZPMLD w sprawie wspólnego stanowiska członków Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

0

Szanowni Państwo

✅ Prezentujemy stanowisko przesłane przez Zarząd Krajowy KZZPMLD na ręce przewodniczącej Forum Związków Zawodowych, pani Doroty Gardias

✅ Stanowisko Zarządu KZZPMLD dotyczy wspólnego stanowiska członków Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych powołanego przez Ministra Zdrowia 28 września 2020r.

✅ Dzięki porozumieniu stron, czyli pracodawców i central związkowych, prace Zespołu zostały zawieszone przed upływem czasu, na jaki Zespół powołano, niestety – bez wypracowania spójnego stanowiska w sprawie wzrostu ustawowych współczynników zarobków dla poszczególnych grup zawodowych

✅ Obie strony Zespołu skupiły się na utrzymaniu status quo i sposobu finansowania wynagrodzeń dla grup posiadających już inne – pozaustawowe – gwarancje systematycznego wzrostu pensji

✅ Zabrakło rozmów o globalnych sposobach nowelizacji ustawy i nowych współczynnikach dla pozostałych grup zawodowych w ochronie zdrowia

✅ Nikomu nie życzymy oczywiście braku odrębnego finansowania, bo doskonale wiemy, jak to jest zarabiać na poziomie minimalnego krajowego wynagrodzenia

✅ Nie chcemy także, by grupy zawodowe posiadające już odrębne finansowanie, straciły dostęp do wywalczonych przez siebie wyższych pensji

✅ Chcemy jednak, by rozmowy dotyczące naszych wynagrodzeń toczyły się mimo trwania pandemii i prowadziły nie do utrzymania aktualnej sytuacji, a do kompleksowych zmian w wynagradzaniu w ochronie zdrowia, obejmujących na przykład utworzenie funduszu wynagrodzeń

✅ Mamy nadzieję, że w najbliższych rozmowach Forum Związków Zawodowych, czyli centrala związkowa, w której zrzeszony jest nasz związek, zgodnie z wczorajszymi zapewnieniami wiceprzewodniczącej Forum, będzie reprezentowała również interesy pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych

Więcej o stanowisku Zespołu TUTAJ

A TUTAJ stanowisko Zarządu Krajowego KZZPMLD

[top]