31 mar 2020

Stanowisko Zarządu KZZPMLD w sprawie zabezpieczenia potrzeb pracowników laboratoriów w czasie pandemii koronawirusa

0

Szanowni Państwo,

otrzymujemy od Państwa wiele informacji na temat braku zabezpieczenia przez dyrekcje placówek podstawowych potrzeb pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2. W wielu miejscach nadal jesteście Państwo pozbawieni odpowiednich środków ochrony indywidualnej, warunki lokalowe nie spełniają wymaganych norm BHP, a testy w kierunku koronawirusa nawet po narażeniu personelu laboratorium nie są u niego wykonywane. Mimo że bierzecie Państwo czynny udział nie tylko w samej diagnostyce koronawirusa, ale badacie również próbki pochodzące od pacjentów z podejrzeniem COVID-19, nie macie gwarancji ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, a wasze wynagrodzenia w tym trudnym okresie bardziej niż zwykle nie odzwierciedlają odpowiedzialności, jaką ponosicie w codziennej pracy.

Wobec powyższego Zarząd Krajowy KZZPMLD przedstawia stanowisko w sprawie zabezpieczenia potrzeb pracowników laboratoriów w czasie pandemii koronawirusa.

Treść stanowiska do pobrania (pdf)

[top]