09 lis 2020

Uwagi Zarządu KZZPMLD do polecenia Ministra Zdrowia w sprawie dodatków do wynagrodzeń

0

Kochani,

jutro mija pierwszy dzień zgłaszania przez dyrektorów placówek do właściwych wojewódzkich oddziałów NFZ list pracowników wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej w związku ze zwalczaniem epidemii #COVID19 i uprawnionych tym samym do otrzymania 100% dodatku do wynagrodzenia.

Tymczasem jedyne co na pewno wiemy o poleceniu Ministerstwo Zdrowia w sprawie dodatków to to, że generuje ono wiele nieporozumień, wpływa na poróżnienie pracowników i w wielu punktach charakteryzuje się potężną niesprawiedliwością…

W myśl polecenia dodatki NIE NALEŻĄ się pracownikom wykonującym badania w kierunku #koronawirus, o ile laboratorium nie ma podpisanej z NFZ umowy na wykonywanie tych badań.

Dodatki NIE NALEŻĄ się także pracownikom laboratoriów w szpitalach III poziomu zabezpieczenia, jeżeli w ich strukturze brakuje laboratorium COVID-19, mimo że pracownicy ci i tak ciągle narażeni są na pracę w warunkach poważnego narażenia na zakażenie.

Polecenie pomija pracowników WSSE i PSSE oraz Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, którzy zajmują się zarówno diagnostyką w kierunku SARS-CoV-2, jak i badaniem i preparatyką osocza ozdrowieńców.

W piśmie wysłanym dziś do Ministerstwa punktujemy wszystkie absurdy, o których przez ostatni tydzień dawaliście nam znać!

Dziękujemy za współpracę, czekamy na odpowiedź Pana Ministra!

1/2
2/2
[top]