15 mar 2020

WHO is WHO w diagnostyce koronawirusa?

0

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na rosnące w ostatnich dniach zapotrzebowanie informacyjne na temat diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 prezentujemy przygotowaną przez nasz związek zawodowy grafikę dotyczącą etapów procesu diagnostycznego i odpowiedzialności poszczególnych grup zawodowych.

W mediach niejednokrotnie pojawiają się mylące informacje o tym, że badania w laboratoriach wykonywane są przez pielęgniarki, lekarzy lub farmaceutów. Nie jest tak – badania wykonują uprawnieni do tego diagności laboratoryjni, czyli absolwenci 5-letnich studiów magisterskich na uniwersytecie medycznym albo technicy analityki medycznej, którzy ukończyli pomaturalne studium zawodowe. W badaniach biorą udział także pracujący w laboratoriach biolodzy, mikrobiolodzy, biotechnolodzy czy chemicy.  Możliwość autoryzacji wyniku (czyli ostatecznej interpretacji i wydania)  posiada jedynie diagnosta laboratoryjny.

Chcemy również, żebyście mieli Państwo świadomość, że (przynajmniej na razie, z uwagi na obostrzenia prawne i typ używanych testów) nie każde laboratorium wykonuje testy na obecność koronawirusa, ale pracownicy każdego typu laboratorium wykonują codziennie tysiące innych badań u pacjentów zdrowych, chorych oraz – być może – również zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Oznacza to zatem, że pracownicy laboratoriów narażeni są na zakażenie w tym samym stopniu, co lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy kierowcy karetek.

Rolą lekarza w diagnostyce koronawirusa jest zebranie wywiadu oraz skierowanie pacjenta na badania diagnostyczne oraz późniejsze wdrożenie leczenia lub podjęcie kolejnych decyzji klinicznych, w zależności od stanu pacjenta. Pielęgniarka pobiera od pacjenta materiał do badania oraz otacza go opieką w trakcie hospitalizacji, ma również możliwość podania mu zaordynowanych przez lekarza leków. Ratownik medyczny może pobrać od pacjenta materiał do badania, jest także oczywiście członkiem zespołu ratunkowego, zajmującego się chorymi.

Nie zapominajmy jednak, że wszyscy razem jesteśmy członkami jednego zespołu diagnostycznego i nie poradzimy sobie bez siebie nawzajem. Musimy zatem dbać o swoje potrzeby i bezpieczeństwo, a w tym celu przestrzegać obowiązujących procedur i wytycznych wydanych przez WHO, CDC i krajowych konsultantów w odpowiednich dziedzinach medycyny. W innym przypadku zabraknie nas w tak trudnym dla nas wszystkich momencie.

Zachęcamy tymczasem do pobierania plakatu i rozpowszechniania go zarówno w swoich placówkach, jak i w mediach społecznościowych.

GRAFIKA DO DRUKU (jpg) DO POBRANIA TUTAJ

GRAFIKA DO DRUKU (tif) DO POBRANIA TUTAJ

A TUTAJ GRAFIKA W WERSJI ANIMOWANEJ (mp4) DO POBRANIA

 

[top]