11 lut 2022

WYBORY DO KIDL 2022 – ważne informacje

0

Szanowni Państwo,

Rok 2022 to rok kolejnych wyborów do władz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Przedstawiamy krótki przewodnik po terminach i kolejnych krokach, które doprowadzą nas do VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych, na którym wybrane zostaną nowe władze KIDL.

Zgodnie z informacjami przygotowanymi przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i przedstawionymi na stronie www.kidl.org.pl w zakładce WYBORY:

 • Do 28 lutego 2022r. mają Państwo możliwość, by wskazać prawną możliwość dopisania Państwa do spisu wyborców w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny udowodni swoje prawo wyborcze lub wskaże inne miejsce zamieszkania niż wynikające z listy diagnostów laboratoryjnych prowadzonej przez KRDL. Wniosek w tej sprawie znajdą Państwo tutaj.
 • Do 11 marca 2022r. istnieje prawna możliwość zgłaszania zastrzeżeń do spisu wyborców danego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego. Formularz do zgłaszania zastrzeżeń dostępny jest tutaj.
 • 31 marca 2022r. na stronie www.kidl.org.pl opublikowany zostanie ostateczny spis wyborców przypisanych do danego zgromadzenia wyborczego, z uwzględnieniem zmian związanych ze zgłoszonymi zastrzeżeniami, a Prezydium KRDL ustali liczbę mandatów przypadających na dane województwo i dane zgromadzenie wyborcze.
 • 8 kwietnia 2022r. do wiadomości publicznej podane zostaną informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia danego zgromadzenia wyborczego.
 • Do 29 kwietnia 2022r. diagnosta laboratoryjny, któremu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze ma prawo w formie pisemnej zgłaszać do Biura KIDL swoją kandydaturę na Delegata.

  Diagnosta ma również prawo zgłosić w ten sposób kandydatury innych osób spośród diagnostów laboratoryjnych umieszczonych na liście danego zgromadzenia wyborczego.

  Zgłoszenie na Delegata powinno zawierać:
  1) Imię, nazwisko i numer PWZDL,
  2) Oświadczenie Kandydata na Delegata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, w przypadku zgłoszenia kandydata przez inną osobę (także w formie pisemnej);
  3) Oświadczenie Kandydata na Delegata o niekaralności w rozumieniu art. 58 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
 • Należy pamiętać, że Kandydaci na Delegatów mogą być zgłaszani także podczas danego zgromadzenia wyborczego.
 • 14 października 2022r. Prezes KRDL poda listę Delegatów wybranych na Zjazd i ogłosi ją na stronie internetowej KIDL.

Skrócony terminarz Czynności i terminów wyborczych w Wyborach Delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych dostępny jest tutaj.

Pełen Regulamin Wyboru Delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych znajdą Państwo tutaj.

[top]