23 sty 2021

Zmiany w wytycznych dotyczących laboratoriów COVID-19

0

Szanowni Państwo,

Czy wiecie, że niedawno pojawiły się nowe wytyczne dotyczące wpisu na listę laboratoriów COVID-19?

Według nowych wytycznych kierownik laboratorium COVID-19 musi posiadać specjalizację w zakresie:

  • laboratoryjnej diagnostyki medycznej;
  • mikrobiologii medycznej;
  • mikrobiologii (i nie wiemy, czy chodzi tu o specjalizację z mikrobiologii na zasadach sprzed wejścia w życie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej czy może o specjalizację z mikrobiologii dla biologów w ramach ustawy z 2018 o specjalizacjach innych, przydatnych w ochronie zdrowia?
  • laboratoryjnej genetyki medycznej;
  • albo specjalizację lekarską z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii lekarskiej.

Czy tylko my oniemieliśmy patrząc na nową listę specjalizacji?

Gdy porównamy programy poszczególnych specjalizacji dostępne na stronie CMKP, to dojdziemy do wniosku, że twórca powyższego spisu nie poświęcił zbyt wiele czasu na zapoznanie się z liczbą godzin i dni poświęconych na metody molekularne, mikrobiologię (w tym wirusologię) w ramach kursów i staży dla poszczególnych specjalizacji – przykłady podajemy poniżej.

Mikrobiologia medyczna (program 2018)

KURSY

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych 3dni/24h

STAŻE:

Staż kierunkowy w zakresie wirusologii (Laboratoria wykonujące diagnostykę zakażeń wirusowych metodami serologicznymi i metodami biologii molekularnej) – 10dni/80h

Transfuzjologia medyczna (program 2004)

KURS:

Czynniki zakaźne przenoszone przez krew (w tym „Metody biologii molekularnej stosowane w diagnostyce chorób przenoszonych przez krew”) – 25h (~3dni)

STAŻ:

Staż kierunkowy: Metody biologii molekularne w transfuzjologii (w tym: cyt „diagnosta pozna metody aktualnie stosowane w wykrywaniu materiału genetycznego wirusów”) – 8 tygodni (czyli 40 dni)

Transfuzjologia medyczna (program 2018)

STAŻ:

Metody biologii molekularnej w transfuzjologii – staż w pracowni biologii molekularnej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi – godzin 80 (dni 10)

Immunologia medyczna (program 2004)

KURS:

Diagnostyka molekularna w schorzeniach immunologicznych i w transplantologii (40h)

STAŻ:

Staż kierunkowy w pracowni biologii molekularnej – 4 tygodnie (20dni)

Immunologia medyczna (program 2018)

KURS: Diagnostyka molekularna w schorzeniach immunologicznych i w transplantologii (3dni/24 h)

STAŻ:

Staż kierunkowy w pracowniach biologii molekularanej – 10 dni/ 80h

Hematologia medyczna (program 2016)

Staż kierunkowy w laboratorium mikrobiologicznym 4 tygodnie (20 dni)
Staż kierunkowy w pracowni biologii molekularnej 2 tygodnie (10 dni)
Staż w RCKiK (w tym oznaczenie wirusów metodami molekularnymi) 4 tygodnie (20 dni)

Diagnostyka medyczna (program 2018)

KURS:

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej – 4 dni (32h)


STAŻE:

Staż w zakresie technik badań mikrobiologicznych – 15dni (120h)
Staż w zakresie technik biologii molekularne – 15 dni (120h)

Genetyka medyczna (program 2018) – oczywiście najbardziej szczegółowo poświęcona metodom molekularnym, ale pod kątem genetyki człowieka, a nie pod kątem wirusów.

Chyba najbardziej irracjonalne wydaje się w tej sytuacji wykluczenie specjalistów z transfuzjologii, którzy każdego dnia rutynowo wykonują przecież mnóstwo badań molekularnych w kierunku wirusów, np. u dawców krwi, do tego obecnie w wielu RCKiK wykonuje się badania w kierunku SARS-CoV-2.

Ponadto, czy nowe zapisy są zgodne z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej? Czy jeśli ktoś od podstaw zorganizował u siebie laboratorium COVID-19, to ma teraz na swoje zastępstwo znaleźć kierownika z „właściwą” specjalizacją, żeby formalnościom stało się zadość? A gdy nie znajdzie, to czy ma zamknąć swoje laboratorium?

Naszym zdaniem, dla dobra środowiska należy bezzwłocznie zmienić te zapisy!

[top]