Dane Zarządu Krajowego i Koordynatorzy Regionalni

adres mailowy: sekretariat@kzzpmld.pl

dr n. med. Karolina Bukowska-Straková

Przewodnicząca
tel. +48 661 942 424

dr n. med. Szymon Walter de Walthoffen

Wiceprzewodniczący
tel. +48 666 853 656

dr n. med. Agnieszka Gierszon

Sekretarz
tel. +48 661 972 424

Członkowie Zarządu

  • Renata Sobka (Lublin) tel. +48 570 500 176
  • Katarzyna Kazakin (Częstochowa)

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA KZZPMLD

  • Lucyna Dziaduch (Mielec)
  • Wanda Hawuła (Łódź)
  • Marta Murdza (Przemyśl)

KOORDYNATORZY REGIONALNI KZZPMLD