Pliki do pobrania

STATUT KZZPMLD
Program zebrania założycielskiego Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej KZZPMLD
Protokół z zebrania założycielskiego Zakładowej Organizacji Związkowej KZZPMLD
Protokół z zebrania założycielskiego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej KZZPMLD
Uchwały dla Zakładowej Organizacji Związkowej KZZPMLD
Uchwały dla Międzyzakładowej Organizacji Związkowej KZZPMLD
Wniosek o wpisanie do Rejestru Organizacji KZZPMLD dla ZOZ
Wniosek o wpisanie do Rejestru Organizacji KZZPMLD dla MZOZ
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Zgoda na odprowadzanie składki związkowej
Formularz zmiany danych