10 lut 2021

10.02.2021 pismo KZZPMLD w sprawie dodatków COVID-owych

0

‼ Posiedzenie Komisji Trójstronnej w sprawie wynagrodzeń to jedno z ważniejszych dzisiejszych wydarzeń

‼ Ale nieuporządkowane i generujące nierówności dodatki za pracę przy zwalczaniu epidemii #COVID19, to druga ważna sprawa

‼ Dlatego też #KZZPMLD pisze do Ministerstwo Zdrowia i domaga się doprecyzowania zapisów polecenia z dnia 1 listopada 2020 w zakresie kryterium przyznania dodatków z uwagi na kontakt z materiałem biologicznym od pacjentów z COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem #SARS-CoV-2, jako równoważny z narażeniem na kontakt z pacjentem, w myśl funkcjonujących interpretacji prawnych

‼ W piśmie zwracamy też uwagę, że dodatek za wykonywanie określonej procedury (testu rRT-PCR) nie dotyczy wszystkich pracowników MLD z ministerialnej listy laboratoriów COVID-19, co również generuje niewytłumaczalne nierówności w dostępie do gratyfikacji

O szczegółach pisma przesłanego przez KZZPMLD do Ministerstwa Zdrowia pisze portal Cowzdrowiu.pl

[top]