12 wrz 2022

12 września 2022, kolejne posiedzenie TZdsOZ

0

‼️ W dniu 12 września 2022 odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministerstwo Zdrowia. KZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych reprezentowała na nim członkini Zarządu Krajowego, Renata Sobka.
‼️ Kontynuowano dziś ważny temat, jakim jest wdrażanie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Przedstawiono proces prawidłowego i nieprawidłowego podwyższania wynagrodzenia we wszystkich grupach zawodowych.
‼️ Co ciekawe, według Ministerstwa Zdrowia już wszystkie szpitale i placówki medyczne w Polsce podpisały odpowiednie aneksy do umów z NFZ, wobec czego wszyscy zatrudnieni w nich pracownicy powinny dostać należną im „ustawową” podwyżkę.
‼️ Zgodnie z opinią Ministerstwa, najważniejszą rzeczą na jaką dyrektor placówki miał obowiązek zwracać uwagę, również wśród diagnostów laboratoryjnych i pozostałych pracowników MLD, były kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
‼️ Jeśli pracownik nie dostał odpowiedniej podwyżki, to według Ministerstwa Zdrowia i GIP, wszelkie nieprawidłowości powinny być weryfikowane indywidualnie [!!!], głównie na drodze sądowej, a PIP może jedynie sprawdzać prawidłowość wdrażania ustawy w danym miejscu. W naszej opinii zakrawa to na zdejmowanie odpowiedzialności z jednostki, która powinna interweniować w momencie, gdy dochodzi do nieprawidłowości.
‼️ Na następnym posiedzeniu Zespołu przedstawiony zostanie wspólny protokół MZ, NFZ i Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wdrażania ustawy o najniższym wynagrodzeniu.

[top]