17 lut 2021

17.02.2021 Trzecie spotkanie w sprawie płac z Ministerstwem Zdrowia

0

‼ Dziś w Ministerstwo Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie płac w ochronie zdrowia, na którym #KZZPMLD reprezentowała pełnomocniczka Zarządu, dr n. med. Karolina Bukowska-Straková

‼ Co jest według nas najbardziej istotne w tej chwili?

Na tę chwilę najbardziej istotne wydaje się nam ustalenie odpowiedniego podziału zaszeregowania grup zawodowych zatrudnionych w medycznych laboratoriach medycznych ze względu na posiadane wykształcenie, kompetencje i zakres odpowiedzialności, tak by uniknąć powielania błędów, które znalazły się w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.Podobnie jak ratownicy medyczni postulujemy, by przy zachowaniu godnych współczynników wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych, w nowelizowanej ustawie rozdzielić współczynniki pracy dla osób z wyższym wykształceniem posiadających i nieposiadających prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Takie rozróżnienie współczynników będzie zgodne zarówno z kodeksem pracy, jak i z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – wyjaśnia przedstawicielka diagnostów.

‼ Szczegóły na temat spotkania znajdą Państwo w artykule portalu Co w Zdrowiu

[top]