14 lis 2018

2018.11.14 Jesień pod Ministerstwem Zdrowia – EFEKTY NEGOCJACJI z Ministrem Zdrowia

0

Szanowni Państwo,

W dniu 14.11.2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej organizacji związkowej z panem prof. dr hab. n. med. Łukaszem Szumowskim, Ministrem Zdrowia. W negocjacjach prowadzonych w imieniu pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych z ramienia naszej organizacji udział wzięli: przewodnicząca KZZPMLD – Iwona Kozłowska, członek Zarządu KZZPMLD – Matylda Kłudkowska, radca prawny – mecenas Paweł Cofta, panie Lucyna Dziaduch i Monika Rauch-Chmielowiec – diagnostki laboratoryjne z Mielca i Kolbuszowej. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele OZZTME i OZZPDMiF – organizacji związkowych zrzeszających zarówno pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, jak i fizjoterapeutów czy elektroradiologów.

Postulaty, które zgłaszaliśmy na spotkaniu to:

  • podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników laboratoriów analogiczne do podwyżek wynikających z porozumień zawartych z innymi zawodami medycznymi, to jest co najmniej 1500 zł na osobę, ale też adekwatna zmiana współczynników w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
  • odmrożenie kwoty bazowej 3900 złotych z Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. i zastąpienie jej kwotą aktualnej średniej krajowej,
  • prawo do 10-dniowych urlopów szkoleniowych,
  • Przyznanie diagnostom laboratoryjnym prawa do bezpłatnego kształcenia specjalizacyjnego, analogicznie do lekarzy i pielęgniarek
  • Ujednolicenie zapisów Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku dotyczących diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację.

Po trwającym ponad dwie i pół godziny spotkaniu ustalono, że:

  • W przeciągu dwóch tygodni Minister Zdrowia spotka się z organami założycielskimi szpitali (powiatowych, klinicznych, resortowych) i będzie rozmawiał o tym, dlaczego nas tak źle traktują i dlaczego nie dają nam podwyżek – dowiedzieliśmy się bowiem, że porozumienia zawarte przez Ministerstwo z lekarzami i pielęgniarkami nie obciążają budżetów szpitali!
  • Stworzona zostanie ustawa o zawodach medycznych (doprecyzowanie roli techników w systemie). Obecnie ich praca nie jest w żaden sposób regulowana.
  • Kroki 1 i 2 mają doprowadzić do skierowania dla nas pieniędzy celowanych, żeby zasypać różnice pomiędzy grupami i to nie za rok czy dwa. Czas ten ma być liczony w miesiącach.
  • W ustawie tej wpisany zostanie także urlop szkoleniowy dla pracowników.
  • Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych mają być BEZPŁATNE!!!

Kolejne spotkanie z przedstawicielami naszej organizacji związkowej ma odbyć się w połowie grudnia i dotyczyć omówienia efektów rozmów z organami założycielskimi szpitali.

CZEKAMY na efekty rozmów i grudniowe spotkanie. Jeśli okażą się niekorzystne nie wykluczamy, że JESIEŃ w LABORATORIUM zamieni się w mroźną ZIMĘ…

Tymczasem…

MEDIA o naszych negocjacjach:

 

 

 

[top]