14 lis 2018

2018.11.14 List od przewodniczącej Forum Związków Zawodowych – manifestacja pod Ministerstwem Zdrowia

0

Podczas dzisiejszej pikiety pod gmachem Ministerstwa Zdrowia w Warszawie członek prezydium Forum Związków Zawodowych, pan Krzysztof Małecki odczytał list od pani Doroty Gardias – przewodniczącej Forum, z wyrazami poparcia dla postulatów zgłaszanych przez Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Niniejszym publikujemy treść listu oraz serdecznie dziękujemy za poparcie naszych działań i postulatów oraz czynny udział w manifestacji zorganizowanej dziś w Warszawie.

Więcej informacji także na stronie internetowej FZZ (klik)

 

[top]