04 lut 2019

2019-03-08/09 V Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

0

Szanowni Państwo,

w dniach 08-09.03.2019 roku w Warszawie odbędzie się V Zjazd Krajowy Delegatów KZZPMLD.

Głównymi celami naszego spotkania będą:

  • zmiany w Statucie Związku, związane ze zmianami w ustawie o związkach zawodowych,
  • wybory uzupełniające do Zarządu Krajowego KZZPMLD,
  • udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi za rok 2018.

W związku z powyższym, prosimy o zgłoszenie do dnia 20 lutego 2019 roku na adres sekretariat@kzzpmld.pl danych Delegatów wybranych przez Państwa Organizacje.

Całkowity koszt uczestnictwa w Zjeździe dla Delegatów pokrywa KZZPMLD.
Zwrot kosztów dojazdu do Warszawy nastąpi na podstawie biletów PKP i PKS. Przypominamy, że nie zwracamy kosztów podróży własnym środkiem transportu.

Bilety ZTM do nabycia w biletomatach na dworcu, przystankach i w środkach komunikacji oraz za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji mobilnych (np. Skycash, mobilet itp.). Więcej informacji o komunikacji na stronie internetowej www.ztm.waw.pl. Poruszanie się po Warszawie może Państwu ułatwić także strona i aplikacja jakdojade.pl

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji spotkania przesyłamy przewodniczącym ZOZ KZZPMLD za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA do UDZIAŁU w ZJEŹDZIE! LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ i dwa dni OWOCNYCH i KONSTRUKTYWNYCH DYSKUSJI!

[top]