09 mar 2019

2019-03-09 Nowy Zarząd Krajowy KZZPMLD

0

Szanowni Państwo,

podczas V Krajowego Zjazdu Delegatów KZZPMLD dokonaliśmy uzupełniających wyborów do Zarządu Krajowego KZZPMLD. Z dotychczas pełnionych funkcji w Zarządzie naszej organizacji związkowej zrezygnowali: I wiceprzewodnicząca Paulina Szubińska-Bałaban, skarbnik – Ewa Trojak, oraz dwoje członków Zarządu: Matylda Kłudkowska i Jacek Sulich.

W związku z tym, 8 marca 2019 roku, delegaci zebrani na V Krajowym Zjeździe do Zarządu wybrali:

Łukasza Tuckiego – na funkcję I wiceprzewodniczącego
Emilię Szwed – na funkcję skarbnika
Lucynę Dziaduch i Kamila Górskiego – na nowych członków Zarządu Krajowego KZZPMLD

Dotychczasowym Członkom Zarządu KZZPMLD dziękujemy za wytrwałą pracę na rzecz środowiska pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Nowych członków serdecznie witamy i liczymy na owocną współpracę.

[top]