13 mar 2019

2019-03-13 „Szpitale: niech minister wydzieli po 1,2 tys. zł dla fizjoterapeutów i diagnostów”

0

Szanowni Państwo,

w dzisiejszym artykule Polityki Zdrowotnej na temat podwyżek wynagrodzeń dla naszych grup zawodowych wypowiedział się Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. W imieniu OZPSP pan prezes  przedstawił dziś stanowisko na ten temat Ministrowi Zdrowia, a 14 marca przedstawi je także podczas Komisji Zdrowia. Pod postulatami podpisze się również Związek Powiatów Polskich.

Zgodnie ze słowami pana prezesa:

wykształcenie diagnosty wraz ze specjalizacją trwa 10 lat, jak u lekarzy, a płace są bardzo niskie. Na podwyżki czekają i diagności laboratoryjni i obrazowi.

Diagnosta laboratoryjny musi ukończyć pięcioletnie studia na uniwersytecie medycznym, dalej 5 lat specjalizacji, tak samo jak lekarze. Czyli 10 lat nauki, wiedza porównywalna do lekarskiej i perspektywa pracy za tragicznie niskie wynagrodzenia (…) Kiedy jednak diagności przechodzą na zwolnienia, to bez nich szpital nie może pracować, nie można nawet ustalić grupy krwi. To samo tyczy się rehabilitantów i innych zawodów technicznych w sektorze ochrony zdrowia.

Zgodnie ze stanowiskiem OZPSP dotyczącym pieniędzy przekazanych przez NFZ na podwyżki:

Kwoty mają być absolutnie wydzielone jak dla pozostałych zawodów medycznych. Minister zdrowia musi wywiązać się ze złożonych obietnic. Nie można tak różnicować w ten sposób zawodów medycznych – to niesprawiedliwe. Bez diagnostów, techników, rehabilitantów nie damy rady prowadzić swoich placówek. Będziemy bezwzględnie walczyli o to, by pracownicy dostali należne im pieniądze.

Liczymy na dalsze poparcie naszych postulatów ze strony naszych pracodawców!

[top]