28 wrz 2019

2019-09-28 Informacje o podwyżkach i porozumieniach z dyrektorami placówek

0

Szanowni Państwo,

jak zapewne Państwu wiadomo, w przyszłym tygodniu mamy kolejne spotkanie z Ministrem Zdrowia. Na spotkaniu mamy skonfrontować informacje na temat podwyżek i porozumień zawartych przez związki zawodowe i przedstawicieli pracowników z dyrekcjami placówek z informacjami, jakie zgromadził i jakimi posługuje się minister Szumowski.

My wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii zbieramy rzetelne i poparte dokumentacją informacje od przewodniczących ponad 100 naszych organizacji związkowych.

Jeśli jednak znajdą się osoby, które zechcą nam pomóc w zwiększeniu puli danych na temat podwyżek przyznanych w laboratoriach w ciągu roku 2019, udostępniamy im w tym celu TABELĘ, której skan po wypełnieniu można wysłać na nasz adres mailowy: sekretariat@kzzpmld.pl.

Tabela zawierać powinna pełną nazwę organizacji związkowej lub placówki, z której pochodzą zgłaszane dane.

DANE ZBIERAMY DO 30 WRZEŚNIA!

[top]