18 lis 2020

Czy czas pracy w narażeniu na zakażenie SARS-CoV-2 ma znaczenie przy przyznawaniu dodatków do wynagrodzenia?

0

📌 Przedstawiamy (KLIK) interpretację polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ w sprawie dodatków za pracę przy zwalczaniu epidemii #COVID19, którą od samego Prezesa NFZ dostała Elektroradiologia

📌 Zgodnie z nią (cyt. oryg.) „w niniejszym poleceniu Minister Zdrowia nie zobligował Podmioty do przekazywania do OW NFZ informacji o godzinowym, minutowym czasie przebywania z pacjentem zakażonym lub podejrzeniem zakażenia”

📌 Należy wobec tego założyć, że również w przypadku osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej uprawnionych do otrzymania dodatków NIE BĘDZIE miała znaczenia ilość czasu poświęcona na pracę z próbkami od pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie wirusem #SARS-CoV-2

📌 Idąc tym tropem – zgodnie z wymaganiami zawartymi w poleceniu Ministra Zdrowia, dyrektor placówki przekazać będzie musiał do właściwego OW NFZ wyłącznie listę osób uprawnionych do dodatku, zawierającą ich dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, numer prawa wykonywania zawodu, jeśli obowiązuje) oraz dane na temat ich miesięcznego wynagrodzenia

📌 Co do tego, kto w laboratorium jest na 100% uprawniony do otrzymania dodatków, nadal nie możemy się niestety wypowiedzieć z całą pewnością, bo w odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Zdrowia odsyła nas do informacji umieszczonej na stronie internetowej NFZ 🙃

[top]