03 sie 2021

Kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

0

Kochani,

‼ Z ramienia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych bierzemy dziś udział w kolejnym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w Ministerstwo Zdrowia

‼ Zarówno dziś, jak i na ostatnich posiedzeniach Zespołu omawiamy nieprawidłowości w realizacji ustawy o wynagrodzeniach. Bardzo nas to cieszy, bo – dzięki Waszej pomocy – sami zgłosiliśmy ich niemało i liczymy, że dzięki naszym zgłoszeniom w placówkach, które nie wywiązują się z realizacji ustawowych zapisów dojdzie do kontroli

‼ Omawianie nieprawidłowości to jednak tylko jedna strona medalu

‼ Od czerwca ⏳niecierpliwie czekamy⏳ bowiem na początek rozmów o pełnej nowelizacji ustawy i rewolucję w tabeli współczynników wynagrodzeń, prowadzącą do jasnego rozdziału siatek wynagrodzeń dla medyków i niemedyków oraz uwzględnienia współczynników dla wszystkich grup zawodów medycznych zatrudnionych w laboratoriach!!

‼ Jeśli rozmowy na ten temat nie rozpoczną się niezwłocznie, będziemy rekomendowali Wam wchodzenie w spory zbiorowe na tle nierówności płacowych, by uświadomić Ministerstwu, do czego doprowadziła realizacja aktualnych zapisów ustawy!

Podsumowanie naszych refleksji na temat ostatniego posiedzenia TZdsOZ znajdą Państwo TUTAJ

[top]