14 gru 2020

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny tłumaczy zasady dodatków COVIDowych

0

‼ UWAGA ‼

‼ Mimo że rozporządzenie Ministerstwo Zdrowia w sprawie dodatków za pracę w czasie #epidemia#COVID19 obowiązuje już od półtora miesiąca, Ministerstwo kolejny raz tłumaczy jego zawiłości…

‼ Zgodnie z nowym wyjaśnieniem „pod pojęciem osoby wykonującej zawód medyczny należy rozumieć: „osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”

‼Osoby wykonujące zawody medyczne można podzielić na te, które wykonują zawody regulowane przepisami ustaw zawodowych oraz te, których zawody aktualnie takiej dedykowanej regulacji ustawowej nie posiadają

‼Samo zaliczenie danej osoby do ww. grupy osób wykonujących zawody medyczne nie jest przesłanką wystarczającą do uzyskania prawa do świadczenia dodatkowego

[top]