17 sty 2023

Odliczanie składki związkowej od dochodu

0

‼️ UWAGA! BARDZO WAŻNE INFO‼️

‼️ Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych. Ulgę wprowadzono w ramach prac nad „Polskim Ładem”, ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).

‼️ Składki członkowskie odpisywane są od dochodu, a nie od podatku.

‼️ Odliczenie ma charakter limitowany kwotą 500 zł w skali roku. Nadwyżka ponad kwotę 500 zł nie podlega odliczeniu.

‼️ Odliczeniu podlegają składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Składki należne, ale niezapłacone nie podlegają odliczeniu.

‼️ Pierwszego odliczenia za 2022 r. będzie można dokonać w najbliższym rozliczeniu podatkowym (do 30 kwietnia 2023 r.).

‼️ W przypadku składek pobieranych z wynagrodzenia przez pracodawcę, informację o wysokości składek wpłaconych przez pracownika na rzecz związku zawodowego pracodawca przekazuje pracownikowi w formie rocznej deklaracji PIT-11 (rubryka 123).

‼️ Osoby samodzielnie opłacające składki związkowe rozliczają się z fiskusem na bazie zachowanych dowodów wpłaty składek (np. potwierdzenia przelewu).

Wszystkich Przewodniczących ZOZ i MZOZ KZZPMLD uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji cżłonkom Państwa organizacji. Więcej szczegółowych danych znajdą Państwo w artykule opublikowanym na stronie naszej centrali związkowej – OPZZ.

[top]