09 gru 2020

Podsumowanie – ankieta dotycząca COVID-19 wśród pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych

0

Szanowni Państwo,
Drogie Członkinie i Członkowie oraz Sympatycy KZZPMLD,

Przedstawiamy podsumowanie przeprowadzonej przez nas w dniach 1-7 grudnia 2020r. ankiety na temat sytuacji zdrowotnej pracowników laboratoriów diagnostycznych w czasie pandemii COVID-19.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które ją wypełniły.

Wśród 650 ankietowanych znalazło się: 108 techników analityki medycznej, 516 diagnostów laboratoryjnych, 12 osób z wyższym wykształceniem, ale bez PWZDL oraz 12 osób z personelu pomocniczego laboratorium (tj. pomoce laboratoryjne czy sekretarki medyczne).

Prawie 20% ankietowanych osób pracuje w więcej niż jednym miejscu pracy – w czasie pandemii COVID-19 zwiększa to możliwość zakażenia koronawirusem ze względu na kontakt z większą liczbą pacjentów i personelu. Pokazuje to także że pracownicy laboratoriów za mało zarabiają- dlatego muszą podejmować pracę ponad 1 etat.

Mimo że jedynie 25% osób ankietowanych ma bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, np. w trakcie pobierania od nich materiału do badań, to aż 90% ankietowanych deklaruje, że bada materiał od zakażonych lub potencjalnie zakażonych pacjentów. Kontakt z pacjentami i materiałem jest dużo bardziej ryzykowny nawet pomimo stosowania odpowiednio dobranych ŚOI.

Ponad ¼ osób ankietowanych mimo pracy w ochronie zdrowia nie była testowana na obecność koronawirusa od początku epidemii w Polsce, tymczasem – zgodnie z zaleceniami raportu ECDC – pracownicy podmiotów leczniczych powinni być regularnie testowani na obecność koronawirusa, szczególnie w przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub w celu skrócenia okresu kwarantanny.

U ponad 20% ankietowanych wykryto w badaniach obecność wirusa SARS-CoV-2, a ponad 20% osób, które wzięły udział w ankiecie przebywało na kwarantannie. Jedna osoba była hospitalizowana w związku z ciężkim przebiegiem COVID-19. Taki stan pogłębiał braki kadrowe w MLD, a przez to zwiększało się obciążenie pracą dla pozostałych pracowników.

Ponad 80% dyrektorów placówek ochrony zdrowia zdecydowało się na zapewnienie pracownikom MLD dostępu do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie, przy czym do ponad 30% placówek wciąż nie dotarła szczepionka, co uniemożliwia zaszczepienie personelu.

I na koniec podsumowania – ponad 47% ankietowanych pracowników MLD nie należy do związków zawodowych. Nie mając reprezentacji pracowników u pracodawcy trudno jest zorganizować lub poprawić warunki pracy. Szczególnie w czasie epidemii COVID-19 tak istotne jest, by pracodawca zapewnił Wam odpowiednie środki ochrony osobistej, testowanie pracowników pod kątem zakażenia lub stosowanie bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Co istotne – to związki zawodowe mogą też interweniować w sprawie prawidłowości w wypłatach dodatków za pracę.

[top]